Praktijkgegevens

SAMA Centrum

Wilhelminastraat 13
3271 BX  Mijnsheerenland

In het midden van de Hoeksche Waard. 10 Minuten rijden vanaf de afslag bij Oud-Beijerland van de A29 Rotterdam – Zierikzee.

VBAG registratienummer 2131202
RBCZ licentienummer 911959R
Zorgverlenerscode 90-048972
Praktijkcode 90-057450
BTW nummer 36118872B01

Vergoeding zorgverzekeraar 2020

Een doorverwijzing van je (huis)arts is niet nodig. Shiatsu Massage Therapie wordt doorgaans vergoed vanuit het aanvullend pakket (alternatieve geneeswijzen). Raadpleeg je zorgverzekering om te weten te komen hoe het in jouw situatie is geregeld.

Beroepsvereniging 2020

Ik ben als Shiatsu Massage Therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG, Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze. Voor meer informatie: www.vbag.nl

VBAG is aangesloten bij het overkoepelend orgaan RBCZ. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op HBO niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties , de zorgverzekeraars en cliënten. Voor meer informatie ga naar www.rbcz.nu.

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent ondermeer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke gegevens en medische gegevens middels een beveiligd systeem dat voldoet aan de regels van de AVG-wet.
 • De informatie via het contactformulier op mijn website www.kuri.nl en de mail info@kuri.nl verloopt via een beveiligde, versleutelde verbinding.
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Bijvoorbeeld voor het opstellen van je factuur.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, zal ik je eerst informeren en expliciet om  toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar:

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld Shiatsu Therapie of natuurgeneeskundig consult
 • de kosten van een consult
 • naam en relatienummer van je zorgverzekeraar.