Een zomerdag

Mijn gedachten zweven

Ver van alle aardse dingen

Deze zomerdag geef ik me over

Aan mijn mijmeringen

Als een vlinder op de wind

Hoog boven alles verheven

Wil ik even de mooie dingen zien

Van het gewone leven